Electrical 2D Course outline

รายละเอียดเนื้อหาอบรมการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบสำหรับงานเขียนแบบไฟฟ้า


SolidWorks Electrical 2017 
พื้นฐานการเรียน SolidWorks Electrical ที่ถูกต้องนั้นจะต้องเริ่มเรียนรู้จากลำดับต่อไปนี้

วีดีโอตัวอย่างภาพรวมโปรแกรม
แผนการสอน SolidWorks Electrical 2017

SolidWorks Electrical Schematic
หลักสูตร 12 ชั่วโมง
ราคาอบรมแบบกลุ่ม รอบ เสาร์-อาทิย์ 3,000 บาท/ท่าน
ราคาอบรมเดี่ยว 5,500 บาท/่ท่าน

วิทยากร สุรเชษฐ์ มังษะชาติ (SolidWorks Electrical specialist)

สำหรับบทเรียน เขียนแบบไฟฟ้าด้วย SolidWorks Electrical 2D จะเป็นส่วนแรก และส่วนที่สำคัญ เป็นเรื่องพื้นฐานของงานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม SolidWorks Electrical ครับ เมื่อเรียนจบบทนี้ ก็สามารถไปต่อยอดกับบทเรียน SolidWorks Electrical 3D กันได้เลยครับ

ผมต้องขอบอกเลยว่า เรื่องการเขียนแบบไฟฟ้าในรูปแบบของสามมิตินั้น ค่อนข้างที่จะใหม่มากในบ้านเรา
และนั้นแหล่ะครับ คือความได้เปรียบในเรื่องของการทำงานให้มีความแตกต่าง
-   ทั้งเรื่องของกระบวนการทำงาน  และการนำเสนองานที่ชัดเจนในรูปแบบสามมิติ
-   เวลาที่ลดลงในการออกแบบ
-   ความผิดพลาดในการประเมิณมูลค่าของงานในโครงการ
ซึ่งทั้งสามข้อที่ผมกล่าวมาในขั้นต้นนั้น ในงานอุตสาหกรรมคือ การใช้งาน Software ในการออกแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลางาน และความซับซ้อนของการออกแบบงานระบบไฟฟ้าครับ

ใคร..? ที่ควรจะเรียนคอสนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
-   ผู้ที่ใช้โปรแกรม Autocad, SolidWorks อยู่แล้วและทำงานด้าน Automation Design
-   นิสิต นักศึกษาภาควิชาเครื่องกลไฟฟ้า และ Mechatronic
-   ผู้ประกอบการที่ทำงานด้านการสร้าง และควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ


เนื้อหาอบรมวันที่ 1 
เวลา 9.30-16.30น. (พัก 10.30-10.40, 12.00-13.00, 14.10-14.20)

1.วืธีการทำงานกับโปรแกรมในรูปแบบของโครงการ
2.การจัดการพื้นที่ในโครงการก่อนเริ่มงาน
3.วิธีการใช้ Block Diagram ในงานออกแบบไฟฟ้า
4.การเรียกใช้งานสายไฟใน Library และ กำหนดจุดต่อร่วมกับ Virtual Circuit
5.วิธีสร้าง Cable Core ด้วยตัวเอง
6.วิธีการสร้าง Cable Group ชนิด R S T N PE   
7.เริ่มต้นเขียนแบบไดอะแกรมระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Scheme)
8.วิธีการเพิ่ม และแก้ไขสัญลักษณ์ใน Library
9.วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Block diagram ไปยัง Scheme
10.เริ่มต้นเขียนแบบไดอะแกรมระบบควบคุมไฟฟ้า (Control Scheme)
11.วิธีเรียกใช้งาน "Aux. Contractor" ร่วมกับ Main contactor
12.การจัดการเรื่องของ Function และ Location ในงานเขียนแบบไฟฟ้า

เนื้อหาอบรมวันที่ 2 
เวลา 9.30-16.30น. (พัก 10.30-10.40, 12.00-13.00, 14.10-14.20)

13.วิธีเรียกใช้งาน Input PLC
14.วิธีเรียกใช้งาน Output PLC
15.วิธีเพิ่มข้อความเข้าไปในสัญญลักษณ์ PLC
16.วิธีการผนวก Manufacturer part เข้าสายไฟ และสัญลักษณ์ต่างๆในโครงการ
17.วิธีการใช้งาน Component tab
18.วิธีสร้าง Manufacturer part ด้วยตัวเอง
19.วิธีการสร้าง Cable เพื่อใช้ในโครงการ
20.วิธีการใช้งาน Macros
21.วิธีการบอกจุดเชื่อมต่อแบบแต่ละแผ่นในโครงการ
22.วิธีสร้างรายการวัสดุ และรายงานประเภทต่างๆของงานแบบไฟฟ้า
23.วิธีการจัดการความเรียบร้อยก่อนส่งแบบในโครงการ
24.ทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไป


หลังจากสิ้นสุดการอบรบในส่วนของ Schematic แล้ว 
จึงสามารถต่อยอดการอบรม SolidWorks Electrical 3D ได้คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่บทเรียนฟรี

ฟรี สอนเขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้น
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Total Pageviews